Dil Öğretiminde Aracılık

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-18 23:38:00.0
Language : İngilizce
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 172-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminin kilit kavramlarından biri hâline gelen aracılık; diplomasiden hukuk alanına değin pek çok alanı kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Aracılıkta esas olan farklı kutuplar arasındaki anlaşmazlıkları arada köprü kurarak çözüme ulaştırmak ve böylece anlamanın dolayısıyla iletişimin kolaylaşmasını sağlamaktır. Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nde (CEFR, 2001) aracılık; dil becerileri ile ilişkilendirilerek dördüncü bir iletişim şekli olarak ortaya atılmıştır. 2018 CEFR’de dinleme, konuşma, okuma ve yazma temel dil becerilerini kapsayan alım, üretim ve etkileşimin yanı sıra dördüncü bir iletişim şekli, aracılık adıyla ortaya konmuştur. 2020 CEFR’de aracılık kavramı; aracılık etkinlikleri ve aracılık stratejileri başlığı ile seviyelere göre açıklayıcı tanımlayıcıları ortaya konularak verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, dil öğretiminde önemli bir yer tutan aracılık becerisinin kavram alanını genel bir çerçevede ele almak ve böylece dil öğretimi ile aracılık ilişkisine dikkat çekmektir. Bu kapsamda çalışmada; aracılık becerisinin kavram alanı açıklanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmada, aracılık becerisinin etkili öğrenme için hayati bir beceri olduğu sonucuna ulaşılmış, bu doğrultuda aracılıkla ilgili uygulamalı ve paydaş görüşlerine dayalı çalışmaların arttırılması yönünde önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Mediation has become a fundamental concept in foreign language teaching, encompassing diverse fields from diplomacy to law. Its essence lies in resolving conflicts between differing perspectives by building bridges, facilitating understanding, and enhancing communication. The Common European Framework of Recommendations for Languages (CEFR, 2001), mediation was linked to language skills and introduced as a fourth mode of communication. In the 2018 CEFR, n addition to reception, production and interaction, which cover the basic language skills of listening, speaking, reading, and writing, mediation was formally introduced as the fourth form of communication. In the 2020 CEFR, the concept of mediation is given under the headings of mediation activities and mediation strategies, along with descriptive descriptors according to levels. This study investigates the conceptual domain of mediation skills, a vital component in language education, within a wider framework. The objective is to emphasize the connection between language instruction and mediation. Within this context, the scope of mediation skills is explained and analyzed within the study. The findings highlight mediation as a pivotal tool for effective learning. Accordingly, the study proposes recommendations to foster further exploration of mediation through practical and stakeholder-oriented approaches.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics