Online Exercises For Introduction Or In Depth: An Analysis Of The Text Book “Netzwerk Neu A1”

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 22:07:38.0
Language : Diğer
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 237-263
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale çevrimiçi materyallere odaklanmaktadır. Ders kitabı ve ek materyaller öğretimde çok önemli bir role sahiptir. Materyaller, konuyu derinleştirmek ve öğrenmeyi pekiştirmek veya dinleme, okuma veya yazma gibi dil becerilerini geliştirmek için kullanılır. Dijital çağda ve özellikle Covid-19 salgınının ortasında, uzaktan öğrenmeye duyulan ihtiyaç artmıştır. Sonuç olarak, öğrenme ve öğretmeyi teşvik eden elektronik öğrenme ortamları yabancı dil öğretiminde önemli bir işleve sahiptir. Bu çalışmada, Netzwerk Neu A1 ders kitabının çevrimiçi alıştırmaları, filmleri, bölüm testleri ve kopya şablonları/çalışma sayfaları, yabancı dil olarak Almanca için çevrimiçi öğrenme materyalleri kriter kataloğu temel alınarak analiz edilmiştir. Medya içeriğine karşılık gelen sorular kriterlere göre seçildi ve bunları sınıflandırmak için alt kategoriler oluşturuldu. Bu çalışmanın temel amacı, analiz sonuçlarına dayanarak Netzwerk Neu A1'e genel bir bakış sağlamaktır.

Keywords

Abstract

This article centers on the online materials. The textbook and additional materials have a crucial role in teaching. The materials are utilized to deepen the subject matter and reinforce learning or improve language skills such as listening, reading or writing. The digital age, and particularly amidst the Covid-19 pandemic, the requirement for remote learning has surged. Consequently, electronic learning environments that foster learning and teaching have an essential function in foreign language instruction. In this study, the online exercises, movies, chapter tests, and copy templates/worksheets of the Netzwerk Neu A1 textbook were analyzed based on the criteria catalog of online learning materials for German as a foreign language. Questions corresponding to the media content were selected based on the criteria, and subcategories were created to classify them. The main objective of this study is to provide an overview of Netzwerk Neu A1 based on the analysis results.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics