EFL Bağlamında Öğrencilerin Eleştiryel Düşünme Becerilerini Geliştirmenin Zorlukları ve Stratejileri: Sistematik İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-11 12:25:11.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 34-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, eleştirel düşünmeyi (ED), EFL sınıflarına entegre etmenin zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelmek için uygulanan bazı stratejiler üzerine yapılan çalışmalar gözden geçirildi. Bu amaçla 2017-2022 yılları arasında yayınlanan 26 makale analiz edilmiş ve ana temaların belirlenmesi için nitel veri analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin sınırlı dilsel ve bilişsel yeteneklerinin, önceki öğrenme deneyimlerinin ve kültürel geçmişlerinin ana zorluklar olduğunu gösterdi ve bunların yanı sıra, öğretmenlerin ED'ye aşina olmaması, sınırlı öğretim süresi, okul müfredatları ve öğretim materyallerinin de araştırmacılar tarafından bildirilen zorluklar olduğunu ortaya koydu. Bu zorlukların üstesinden gelmek için sorgulama stratejileri, İngilizce edebiyatını EFL sınıflarına dahil etmek, PDÖ ve İşbirlikli Öğrenme gibi öğretim yöntemleri ve bazı yansıtıcı etkinlikler faydalı bulundu.

Keywords

Abstract

This article reviewed studies on the challenges of integrating critical thinking (CT) in ELT classes and strategies to overcome the difficulties related to critical thinking skills in ELT. For this purpose, 26 articles published between 2017 and 2022 were analyzed and qualitative data analysis was used to determine the main themes. The results revealed that students’ limited linguistic and cognitive abilities, their previous learning experiences, and cultural backgrounds were the main challenges reported alongside teachers’ unfamiliarity with CT, limited teaching time, schools’ curriculums, and teaching materials. To deal with these challenges questioning strategies, embedding English literature into the EFL classes, teaching methodologies like project-based learning and cooperative learning and some reflective tasks were found helpful.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics