Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Gürcüce Öğretiminde Kullanılan B1 Düzey Ders Kitaplarındaki Ünite Temaları ve Metin Türlerinin Karşılaştırılması

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-18 23:38:30.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 543-566
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğretiminde karşılaştırmalı çalışmaların her geçen gün artmasının dil öğretiminin daha nitelikli kılınması noktasında önemli olduğu söylenebilir. Diller arasındaki ilişkinin ortak sözcüklerden dil bilgisi farklılıklarına, alfabeden telaffuza varıncaya dek pek çok hususta incelenmesi gerektiği açıktır. Bunu ortaya koyabilecek materyallerden biri ders kitaplarıdır. Çünkü her dilin farklı özellikleri, oluşturulan yazılı materyallerde somut olarak görülebilmekte ve bu durum karşılaştırmalı çalışmalar için de kolaylaştırıcı olabilmektedir. Nitekim bu çalışmada doküman incelemesi yönteminden yararlanılarak yabancı dil olarak Türkçe ve Gürcüce öğretiminde kullanılan B1 düzey ders materyalleri ünite temaları ve metin türleri açısından karşılaştırılmıştır. Araştırmanın temel sorusu ilgili hususların benzerlik ve farklılıklarının neler olduğu üzerine kuruludur, amacı ise dillerin öğretiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ilgili konu bağlamında açıklığa kavuşturmaktır. Çalışmanın sonucunda dil öğretimini kolaylaştıracak ve bazı öneriler geliştirilebilecek pek çok bulguya ulaşılmış ve bunlar tablolar halinde gösterilerek alanyazına katkı sunabilecek çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

It can be said that the increasing number of comparative studies in foreign language teaching is important in terms of making language teaching more qualified. It is clear that the relationship between languages should be examined in many aspects from common words to grammatical differences, from alphabet to pronunciation. One of the materials that can reveal this is textbooks. Because the different features of each language can be seen concretely in the written materials created and this situation can facilitate comparative studies. Hereby, in this study, the B1 level course materials used in teaching Turkish and Georgian as a foreign language were compared in terms of unit themes and text types by utilizing the document analysis method. The main question of the study is based on the similarities and differences of the related issues, and the ait is to clarify what should be considered in the teaching of languages in the context of the related subject. As a result of the study, many findings that can facilitate language teaching and some suggestions that can be developed have been reached and these are shown in tables and inferences that can contribute to the literature have been made.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics