Jokes as an Intercultural Teaching Approach: A Model Proposal for Foreign Language Teaching

Author :  

Year-Number: 2023-36
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 22:11:46.0
Language : Diğer
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 218-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil öğrenmenin amacı, dil öğrenenlere hayatın her alanında evrensel bir bakış açısı kazandırmaktır. Bu da kültürlerarası anlayışın geliştirilmesini, farklı kültürlere ve milletlere karşı hoşgörü ve empatinin teşvik edilmesini ve diğer insanlara ve kültürlerine saygı duyulmasını kapsar. Aksi takdirde, yabancı dil eğitiminde önyargıların ve kalıp yargıların ortaya çıkma riski bulunmaktadır. Bu nedenle, öğrenme içeriklerinin dikkatli bir şekilde seçilmesi ve hazırlanması son derece önemlidir. Ayrıca, sınıfta monotonluktan kaçınmak için çeşitli öğretim materyallerinin, özellikle de otantik metinlerin kullanılması büyük önem taşır. Otantik metinlerin, fıkralar da dâhil olmak üzere farklı çeşitleri vardır. Fıkralar sadece öğrencileri harekete geçirmekle kalmaz, aynı zamanda sınıfta mizahi bir atmosfer sunarak etkili ve aktif bir öğretim ortamı yaratmayı da sağlar. Bu çalışmanın amacı fıkralar aracılığıyla kültürlerarası bir öğretim yaklaşımını tanıtan bir ders önerisi sunmaktır. Ayrıca, fıkraların önyargı ve stereotipleri ortaya çıkarmak için derslerde bir öğretim materyali olarak nasıl kullanılabileceği de açıklanmaktadır.

Keywords

Abstract

The goal of learning a foreign language is to promote a universal perspective for language learners in all areas of life. This includes the development of intercultural understanding, the promotion of tolerance and empathy towards various cultures and nationalities, as well as respect for others and their cultures. Otherwise, there is a risk that prejudices and stereotypes may arise in foreign language education. Therefore, the careful selection and preparation of learning content play an extremely important role. Additionally, it is of great significance to use various teaching materials in the classroom, especially authentic texts, to avoid monotony. Authentic texts can take various forms, including jokes. These can serve not only to activate learners but also to create an effective and lively teaching environment, along with a humorous atmosphere in the classroom. This paper introduces an intercultural teaching approach based on a joke to illustrate practical implementation. It is also explained how a joke can be used as teaching material to uncover and address prejudices and stereotypes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics