Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerine Bakış Açıları ve Fen Eğitimi Hakkındaki Düşünceleri

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:18:58.0
Language : İngilizce
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 219-241
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmen adaylarının bilime bakış açılarını, okul öncesinde fen eğitiminin yeri hakkındaki düşüncelerini ve öğretmen yetiştirme sistemindeki fen eğitimine ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Bu nitel araştırma, 13 okul öncesi öğretmen adayından yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla veri toplamıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğretmen adaylarının fene yönelik bakış açılarının çoğunlukla olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak, öğretmen adaylarının fen eğitiminin okul öncesinde verilmesi gerektiğini savundukları görülmüştür. Son olarak, öğretmen adayları öğretmen eğitimi sırasında aldıkları fen eğitiminin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal preservice preschool teachers’ perspectives on science, their thoughts about the place of science education in preschool, and their evaluations of science education in the teacher training system. This qualitative research collected data from 13 preservice preschool teachers through semi-structured interviews. As a result of the data analysis, it was concluded that preservice teachers’ perspectives toward science were mostly negative. In addition, it was seen that preservice teachers argued that science education should take place in preschool. Finally, preservice teachers stated that the science education they received during teacher education was inadequate.

Keywords