Sosyal Bilgiler Öğretiminde 5 ve 6. Sınıf Kültür ve Miras Öğrenme Alanlarında Sanal Müze Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 15:54:20.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 345-366
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müzeler, Sosyal Bilgiler dersi açısından derinlemesine öğrenme için hayati öneme sahip zengin kaynaklardır. Geleneksel eğitim yaklaşımı, genellikle öğrencilere pasif bir öğrenme deneyimi sunarken, modern eğitim anlayışı öğrenciyi aktif öğrenme sürecine dahil eder. Teknolojik ilerlemeler sayesinde müzeler, sadece fiziksel mekanlar olarak kalmayıp, sanal platformlarda da varlıklarını sürdürmeye başlamışlardır. Sanal müzeler, coğrafi sınırlamalar olmaksızın dünyanın dört bir yanındaki müzeleri keşfetme imkânı sunar. Bu çalışma, Konya ilinin Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sanal müze kullanımıyla ilgili görüşlerini değerlendirmeyi hedeflemektedir. Toplamda 29 öğretmenle görüşülmüş, 24 öğretmenin yanıtları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda, öğretmenlerin genellikle sanal müzeler konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları ve bu sanal platformları Sosyal Bilgiler dersinde öğrenciye bilgi aktarımında etkili bir araç olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. Özellikle 5. ve 6. sınıflarda Kültür ve Miras başlıklı konularda, sanal müzelerin tarihsel ve kültürel bilgileri somut ve etkileyici bir şekilde sunarak öğrenme deneyimini zenginleştirebileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Museums are rich resources that are vital for learning in the Social Studies course. While the traditional approach to education generally provides a passive learning experience, the modern approach to education actively involves the student. Thanks to technological advances, museums are starting to exist not only as physical spaces but also on virtual platforms. Virtual museums offer the opportunity to explore museums around the world without management limitations. This study aims to monitor the use of virtual museums by Social Studies teachers working in Karatay, Meram and Selçuklu districts of Konya. 29 teachers were interviewed, the responses of 24 teachers in total were described in some detail. As a result of this examination, it was revealed that virtual museums generally have sufficient power and that these virtual platforms are an effective tool in transferring information to students when studying Social Studies. It has been concluded that virtual museums, where Culture and Heritage are published especially in the 5th and 6th grades, can enrich the learning experience by presenting traditional and cultural information in a concrete and impressive way. 

Keywords