Liseye Geçiş Sınavı Matematik Sorularının Solo Taksonomi Düzeyleri

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-13 10:13:52.0
Language : İngilizce
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 194-218
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 2022 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Matematik sorularının SOLO Taksonomisine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir doküman incelemesidir. Çalışmaya ait veriler 2022 yılı LGS Matematik Bölümüne ait 20 sorudan elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulguların yüzdelik dağılımı grafikler halinde verilmiştir. Analizler sonucunda soruların SOLO düzeylerinin ilişkisel yapı düzeyinde ağırlıklı olduğu, tek yönlü yapıya ait sorunun en az olduğu tespit edilmiştir. LGS Matematik Bölümünde 1 sorunun tek yönlü yapıda, 6 sorunun çok yönlü yapıda, 9 sorunun ilişkisel yapıda ve 4 sorunun soyutlanmış yapıda yer aldığı görülmüştür. Çalışma kapsamında analizi yapılan 20 sorunun SOLO taksonomisine göre dağılımının dengeli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aimed to assess the mathematics questions in the 2022 High School Transition Examination using the SOLO Taxonomy framework. The research employed document analysis, a qualitative research method. The dataset comprised 20 mathematics questions from the 2022 High School Entrance Examination. Descriptive analysis was applied to scrutinize the data, and graphical representations were employed to illustrate the percentage distribution of the findings. Upon examining the questions in light of the SOLO Taxonomy stages, the study revealed a predominance of questions categorized as having a relational structure, with the fewest questions falling under the unidirectional structure. Specifically, out of the 20 questions analyzed in the mathematics section of the High School Transition Examination, 1 question exhibited a unidirectional structure, 6 questions featured a multidirectional structure, 9 questions demonstrated a relational structure, and 4 questions displayed an abstracted structure. The research findings indicated that the distribution of questions within the scope of this study, as per the SOLO Taxonomy, was not balanced.

Keywords