Türkiye'de FeTeMM Eğitim Çalışmalarının Meta Sentezi

Author:

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:46:41.0
Language : Türkçe
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 165-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Türkiye'deki Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM) eğitimi üzerine yapılan çalışmaların kapsamlı bir incelemesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede, meta-sentez yöntemi adı verilen nitel araştırma desenlerinden biri benimsenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde indekslenmiş dergilerin veri tabanlarında bulunan, aynı zamanda açık erişimle sunulan kaynaklar taranarak, bu bilgilerle ilgili veri setleri hazırlanmıştır. Araştırmada, STEM, FeTeMM ve mühendislik uygulamaları gibi uygun anahtar kelimeler kullanılarak yapılan tarama sonucunda elde edilen dokümanlar üzerinden ayrıntılı analizler gerçekleştirilmiş ve bu analizler aracılığıyla Türkiye'deki FeTeMM eğitimi konusundaki mevcut bilgi birikimine derinlemesine bir bakış sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to comprehensively examine the research conducted on Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) education in Turkey. In this context, a qualitative research design known as meta-synthesis has been chosen. Data sets have been prepared by searching resources available in the databases of national and international indexed journals and accessible through open access. The search was conducted using relevant keywords such as STEM, FeTeMM, and engineering applications. Following the retrieval of documents through this search, detailed analyses were conducted, providing an in-depth insight into the existing knowledge on STEM education in Turkey.  

Keywords