Türkçe Öğretimine Yönelik Web Tabanlı Materyal Önerileri ve Tasarım Süreçleri

Author:

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:46:45.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 104-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri dersi kapsamında tasarlamış olduğu Türkçe öğretimine yönelik web tabanlı materyaller önerilmiş ve bu materyallerin tasarım süreçleri ele alınmıştır. Araştırma tasarım temelli araştırma deseni üzerine yapılandırılmıştır. Bu kapsamda web tabanlı materyallerin seçilme ve oluşturulma nedenleriyle beraber nerelerde, hangi amaçlarla kullanılabilecekleri açıklanmış; bu materyaller tasarım süreçleriyle beraber ele alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın inceleme nesnelerini, Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıfta öğrenim gören altmış bir öğretmen adayının öğretim teknolojileri dersi kapsamında tasarlamış olduğu materyaller arasından oluşturulan rubriğe göre en yüksek puanı alan beş web tabanlı materyal oluşturmuştur. Verilerin analizinde raporlaştırmadan yararlanılmıştır. Araştırmada bu kapsamda; tasarlanan web tabanlı materyaller tanımlanıp açıklanmış, materyallerin uygulanmasına ilişkin bilgiler paylaşılmış ve materyallere ilişkin bilgiler tablolar ve görseller şeklinde sunulmuştur. Son olarak araştırmadan ve tartışmadan elde edilen sonuçlardan hareketle öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research, web-based materials for teaching Turkish, designed by Turkish teacher candidates within the scope of the instructional technologies course, were suggested and the design processes of these materials were discussed. The research was structured on a design-based research design. In this context, the reasons for choosing and creating web-based materials, where and for what purposes they can be used are explained, and these materials are evaluated together with the design processes. In the research, five web-based materials that received the highest scores according to the rubric created among the materials designed by sixty-one second-year teacher candidates studying at Yıldız Technical University Turkish Language Teaching Department within the scope of the instructional technologies course were created. Within the scope of the research, these five materials were introduced and information was given about the design processes.  

Keywords