Öğretmenlerin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2024-38
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-19 21:59:08.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 128-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yapılan bilimsel araştırmanın önemi, öğretmenlerin demografik özelliklerini değişken olarak ele alarak, rekreasyon çalışmaları konusundaki bilgi düzeylerini istatistik-sel olarak analiz edip bu konudaki etkililiğini ele almaktır. Araştırmada örneklem olarak Antalya ili seçilmiş ve ilde görevli öğretmenlerden tercih yapılmıştır. İstatistiksel analizde kullanmak üzere araştırmada, serbest zaman engelleri ölçeği ve demografik bilgileri veren anket uygulanmıştır. Serbest zaman engelleri ölçeğinde aynı zamanda alt boyutlardan da puanlar elde edilmiş, elde edilen puanlardan İlgi eksikliği, Birey psikolojisi, Tesis, Zaman, Arkadaş eksikliği ve bilgi eksikliği incelenmiştir. Değerlendirme kısmında ise öncelikle demografik bilgilerden elde edilen betimsel analizler yapılmış, Kruskal Wallis ve Mann Whitney-U testi istatistiksel analizlerin-den yararlanılmıştır

Keywords

Abstract

The aim of this scientific research is to statistically analyze the knowledge levels of teachers on recreation studies, taking into account their demographic characteristics as a variable, and to discuss the effectiveness of this subject. The study was conducted in Antalya province, with a sample of teachers working in the area. To facilitate statistical analysis, the research employed a questionnaire that included the Leisure Time Barriers Scale and demographic information. The scale provided scores for sub-dimensions, including lack of interest, individual psychology, facility, time, lack of friends, and lack of knowledge. In the evaluation section, we first conducted descriptive analyses based on demographic information. We then used statistical analyses, including Kruskal Wallis and Mann Whitney-U tests. 

Keywords