Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerde Türk Kültürü Farkındalığının Oluşturulması: Instagram Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:54:13.0
Language : İngilizce
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 230-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerde Türk kültürüne yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Yıldız TÖMER'de kültür aktarımının derinleştiği düzey olan C1 düzeyinde öğrenim gören 25 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada, araştırmacılar tarafından bir Instagram sayfası oluşturulmuş ve öğrencilerden bu sayfayı takip etmeleri istenmiştir. Gizlilik ayarlarından sayfa, gizli hesap moduna alınarak öğrenciler dışında sayfaya başka herhangi bir kimsenin girmesi engellenmiştir; bu sayede verilerin gizliliği sağlanmıştır. Öğrencilere, sayfada üç hafta boyunca günde iki kez olmak üzere Türk kültürüne ait görsellerin paylaşılacağı söylenmiştir. Ayrıca öğrencilerden Instagram bildirimlerini açık tutmaları istenmiştir. Araştırmacıların paylaşacağı görseller ve onlara ilişkin açıklamaların ardından, öğrencilerden bu görseller hakkında araştırma yaparak paylaşımın altına birer cümle yazmaları istenmiştir. Öğrencilerden ayrıca, cümlelerini yazmadan önce arkadaşlarının yazdıklarını okumaları istenmiştir. Uygulama sonunda öğrencilere Türk Kültürü Testi (TKT) uygulanmıştır. Daha sonra ise gerçekleştirilen uygulamanın Türk kültürü ögelerinin aktarımına olan etkisini görmek amacıyla öğrencilere yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmanın genel sonuçları, öğrencilerin %76’sının Türk kültürü farkındalığının normal ve üzeri olduğunu göstermiştir. Buradan hareketle, gerçekleştirilen çalışmanın Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerde Türk kültürü farkındalığının oluşmasına katkı sağladığı ifade edilebilir.

Keywords

Abstract

In this research aiming to building awareness towards Turkish culture among students learning Turkish as a foreign language, the case study design, one of the qualitative research patterns, has been employed. The study group consisted of 25 students studying at the C1 level, where cultural immersion is deepened, at Yıldız University TOMER. In the research, researchers created an Instagram page and asked the students to follow it. The page's privacy settings were adjusted to private mode to prevent access by anyone other than the students, ensuring the confidentiality of the data. Students were informed that Turkish cultural visuals would be shared on the page twice a day for three weeks. Additionally, students were asked to keep Instagram notifications turned on. Following the visuals shared by the researchers and their accompanying explanations, students were requested to conduct research on these visuals and write a sentence under each post. Furthermore, students were instructed to read what their peers wrote before composing their sentences. At the end of the application, the Turkish Culture Test (TCT) was administered to the students. Subsequently, a structured interview form was applied to the students to observe the impact of the implemented activity on the transfer of Turkish cultural elements. The general results of the research showed that 76% of the students had a normal or above-average awareness of Turkish culture. Therefore, it can be stated that the conducted study contributed to the formation of Turkish cultural awareness among students learning Turkish as a foreign language. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics