Özel Gereksinimli Çocukların Duyusal Özelliklerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:55:12.0
Language : İngilizce
Konu : Özel Eğitim
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada özel gereksinimli çocukların engel türlerine göre duyusal özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinde yürütülen bu kesitsel çalışmada 3-14 yaş 11 ay arası özel gereksinimli 422 çocuktan oluşan bir örneklem incelenmitir. Çalışmada veri toplama amacıyla Kısa Duyu Profil-2/ Türkçe kullanılmıştır. Bulgular, otizm spektrum bozukluğu (OSB), zihinsel engellilik (ZE) ve serebral palsili çocuklar arasında duyu işleme modellerinde anlamlı fark olmadığını ortaya koymuştur. OSB’li çocuklar ile diğer özel gereksinimli çocuklar arasında anlamlı fark vardı. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla özel öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocuklar arasında arama modelinde fark gözlenmiştir. ZE çocuklar ile ÖÖG olan çocuklar arasında tüm duyusal modellerde anlamlı fark saptanmıştır. Sonuçlarımız özel gereksinimli çocuklarda farklı engel türlerinde duyusal sorunların tespiti ile birlikte duyu işleme modellerinde parelellikleri ve farklılıkları vurgulamaktadır. Bu bilgi özel eğitim uygulamalarında duyusal eğitim, çevresel modifikasyonlar ve stratejilerin sistematik olarak geliştirilmesi için vazgeçilmezdir.

Keywords

Abstract

This cross-sectional study examined the sensory characteristics of children with special needs according to their disability. A total of 422 children aged between 3 and 14 years and 11 months from the Tekirdağ, Edirne, and Kırklareli provinces was examined using the Short Sensory Profile-2/Turkish. There were no significant differences in sensory processing patterns between children with autism spectrum disorder (ASD), intellectual disability (ID), and cerebral palsy (CP). A significant difference was found between children with ASD and those with other special needs. A difference was observed in the seeking pattern between children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and children with specific learning disabilities (SpLD).  A significant difference was found between children with ID and children with SpLD in all sensory patterns. The results emphasize the parallels and differences in sensory processing and sensory problems. This information is essential for developing sensory training, environmental modifications, and special education strategies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics