Felski’nin Sınıflandırmasına Göre Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İşlevsel Eğilimleri

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 10:55:31.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 278-293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmanın amacı Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin işlevsel eğilimlerini Felski’nin sınıflaması doğrultusunda incelemektir. Çalışmanın veri kaynağını 2023-2024 eğitim öğretim yılında kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Tüm sınıf düzeylerinde kullanılan ders kitaplarında, 8. sınıfta kullanılan Ferman Yayınları’na ait ders kitabı hariç, bilgilendirme işlevinin öne çıktığı ve diğer işlevlerin sıralamasının sınıf düzeylerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Beşinci sınıf kitabındaki işlevsel dağılım sırası bilgilendirme, büyülenme, tanıma ve şok şeklindedir. Altıncı sınıf ders kitaplarında sıralama bilgilendirme, tanıma, şok ve büyülenmedir. Yedinci sınıf ders kitabında sırasıyla bilgilendirme, büyülenme, tanıma ve şok işlevleri ağırlıktadır. Sekizinci sınıf ders kitaplarının birinde sıralama bilgilendirme, şok, tanıma ve büyülenme şeklinde iken diğerinde büyülenme, tanıma ve bilgilendirme, şok sıralaması bulunmaktadır. Bulgulardan hareketle sınıf seviyesi ve yayınevine bağlı olarak değişmeyen işlevin bilgilendirme olduğu; diğer işlevlerin temalara ve metinlere bağlı olarak değiştiği, belirli bir sistematiğin olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the functional tendencies of texts in Turkish textbooks in line with Felski's classification. The data source consists of Turkish textbooks used in the 2023-2024 academic year. Descriptive analysis was used to analyze the data. It was concluded that in the textbooks used at all grade levels, except for the textbook used in the 8th grade, the informative function came to the fore and the ranking of other functions differed. The order of functional distribution in the fifth grade textbook is information, fascination, recognition and shock. In the sixth grade textbooks, the order is information, recognition, shock and fascination. In the seventh grade textbook, the functions of informing, fascination, recognition and shock are predominant respectively. In one of the eighth grade textbooks, the order is information, shock, recognition and fascination, while in the other it is fascination, recognition, information and shock.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics