Eleştirel Düşünmenin Önünde Kültürel Bir Bariyer: “Nevâbit Sendromu”

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 21:45:39.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 322-344
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Düşünmenin 21. yüzyıl gereksinimleri arasında tanımlanan eleştirel biçimi pek çok farklı boyut ve değişkeni barındırmaktadır. Eleştirel düşünmenin sahip olduğu bu önemden kaynaklı her yönüyle tanımlanması ve mahiyetinin ortaya çıkarılması gereklidir. Bu çalışmada da eleştirel düşünmenin literatürdeki tanımı, eleştirel düşünmeyi ortaya çıkaran ve onu etkileyen unsurları ortaya koymak ve eleştirel düşünmenin önünde kültürel bir bariyer teşkil eden Nevâbit Sendromu kavramını açıklamak amaçlanmıştır. Eleştirel düşünmeyi oluşturan ve etkileyen unsurlar bireysel ve toplumsal olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Bireysel unsurların bireye göre değişkenlik göstermesinin yanı sıra toplumsal unsurların birey üzerinde önemli değişiklikler meydana getirdiğini ve toplumsal unsurların bireyin düşünmesini şekillendirdiğini söylemek mümkündür.  Araştırmada öncelikle düşünme ve eleştirel düşünme literatüründen yola çıkılarak tanımlamalar yapılmış, ardından eleştirel düşünmeyi etkileyen unsurlara yer verilerek düşünce tarihinde Nevâbit kavramının ortaya çıkışına değinilmiştir. Nevâbit kavramı ve kavramın ortaya çıkışından hareketle kavramın, eleştirel düşünme ile olan ilişkisine ve eleştirel düşünmeyi engelleyen sosyokültürel temelli Nevâbit Sendromuna açıklık getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The critical form of thinking, which is defined among the requirements of the 21st century, includes many different dimensions and variables. Due to this importance of critical thinking, it is necessary to define it in every aspect and to reveal its nature. In this study, it is aimed to define critical thinking in the literature, to reveal the elements that reveal and affect critical thinking, and to explain the concept of Nevabit Syndrome, which constitutes a cultural barrier to critical thinking. The elements that constitute and affect critical thinking are grouped under two headings: individual and social. In addition to the fact that individual elements vary according to the individual, it is possible to say that social elements bring about significant changes on the individual and that social elements shape the individual’s thinking.  In the research, first of all, definitions were made based on the literature on thinking and critical thinking, and then the emergence of the concept of Nevabit in the history of thought was mentioned by giving place to the elements affecting critical thinking. Based on the concept of Nevabit and the emergence of the concept, the relationship between the concept and critical thinking and the socio-culturally based Nevabit Syndrome that prevents critical thinking were clarified. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics