Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Bilim Tarihi Yaklaşımı: Dünya ve Evren Ünitesi Örneği

Author :  

Year-Number: 2024-39
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-21 12:43:02.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 368-393
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dinamik yapısı ile bilinen astronomi eğitimi, bilimsel bilginin öğretiminde bir araçtır. Ayrıca bilim okuryazarlığı kazanımında tarihsel bir yaklaşım sağladığı için fen öğretim materyallerin gelişimde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 2022-2024 yıllarına ait MEB ortaokul Fen bilgisi ders kitapları Dünya ve Evren ünitelerindeki bilim tarihi metinlerine nasıl ve ne kadar yer verildiği Bilim Tarihi Öğretimsel ölçeği ile incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verilerin doküman analizi yöntemiyle  analizi sonucunda, metin sayısının arttığı ancak içeriklerin öğretimsel niteliğinin azaldığı görülmüştür. İncelenen tüm metinlerde bilim tarihinden orta düzeyde yararlanıldığı belirlenmiştir. Ortaokul fen bilimleri ders kitaplarında bilim tarihi içeriklerine kavramsal, prosedürel ve bağlamsal anlayış bakımından yer verildiği görülse de bu kullanımın yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Astronomy education is a valuable tool recognized for its dynamic role in teaching scientific knowledge. It also serves as a means to enhance science teaching materials by offering a historical approach to achieving scientific literacy. This study investigates the inclusion and extent of historical science texts in the "Earth and Universe" units of the Ministry of National Education (MEB) middle school science textbooks from 2022 to 2024, employing the Science History Instructional Scale as the evaluative framework. Utilizing a qualitative case study design and document analysis, the findings reveal that although the quantity of historical science texts has increased, their instructional quality has declined. It is observed that the history of science is moderately utilized across all examined texts. Despite the presence of conceptual, procedural, and contextual understandings of the history of science in the middle school science textbooks, the study concludes that this incorporation remains at an insufficient level. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics