GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLERİN ROTALARDA VE BİNA İÇİ/BİNA DIŞI DÜZENLEMELERDE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNE YÖNELİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 51-79
Year-Number: 2021-28

Abstract

Çalışmanın amacı, görme yetersizliği olan öğrencilerin rotalarda ve bina içi/bina dışı düzenlemelerde bağımsız hareket becerilerini gerçekleştirme düzeylerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, hazırlanan değerlendirme araçları kullanılmıştır. Türkiye’de bulunan tüm görme engelliler okullarında (n= 320) ve görme engelliler okullarına yakın bölgelerde kaynaştırmada öğrenim gören (n= 82) toplam 402 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin (4+4) performans düzeyi belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, görme yetersizliği olan öğrencilerin “rotalarda hedefe eşyalara/insanlara çarpmadan güvenli şekilde ulaşma” becerisini, ayrıca bina içi/bina dışı düzenlemelerde bağımsız hareket becerilerini gerçekleştirme yüzdelerinin oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları görme yetersizliği olan öğrenciler için hayati derecede önemli olan yönelim ve bağımsız hareketin gerçekleştirilmesinde rotalarda hareket etme ve bina içi/bina dışı düzenlemelerde bağımsız hareket becerileriyle ilgili sistematik öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın, yönelim ve bağımsız hareketle ilgili yapılacak diğer araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir.

 

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to determine the performance levels of visually impaired students in terms of their mobility skills on routes and indoor/outdoor arrangements. In line with this purpose, the assessment tools prepared were used. The performance level of a total of 402 primary and secondary school students studying at all the schools for the visually impaired as well as at mainstreaming in the regions near the schools for the visually impaired in Turkey was determined. At the end of the research, it was observed that the percentage of visually impaired students in terms of performing the mobility skills on arrangements as well as the skill of “reaching the target safely without hitting the objects on the routes” was quite low. The research results suggest that systematic teaching activities need to be carried out in relation to the mobility skills on routes and indoor/outdoor arrangements, which are the prerequisites of performing orientation and mobility that are vitally important for visually impaired students. The research is thought to lead the other field research on orientation and mobility.

Keywords