Genel Eğitim Okulundaki Bir Kaynaştırma Öğrencisine Okulda Bulunan Toplumsal Ortamları Kullanma Becerisinin Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği

Author:

Year-Number: 2021-29
Number of pages: 53-75
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı almış olan bir kaynaştırma öğrencisine, devam ettiği okulundaki kantin ve kütüphane ortamlarını bağımsız olarak kullanabilmesi amacıyla; kantinden yiyecek/içecek satın alma becerisi ile kütüphaneden ödünç kitap alma becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği incelenmiştir. Araştırma ilköğretim ikinci kademeye devam etmekte olan 15 yaşındaki bir kaynaştırma öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sosyal geçerliliği akademisyenlerin ve öğretmen adaylarının görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. Tek denekli araştırma modellerinden davranışlar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, eşzamanlı ipucuyla öğretimin zihinsel yetersizlik tanısı almış olan bir kaynaştırma öğrencisine okulundaki toplumsal ortamları kullanma becerisinin öğretiminde etkili olduğunu göstermektedir. Çalışmanın sosyal geçerlilik verileri, akademisyenlerin ve öğretmen adaylarının çalışmaya ilişkin olumlu görüş bildirdiklerini göstermektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the efficacy of simultaneous prompting method in teaching the skill of borrowing books from the library and ability to buy food/beverage from the canteen to an inclusive student diagnosed with mild intellectual disability in order to enable the student to use the canteen and library environments of his school by himself/herself was examined. The academicians and teacher candidates were interviewed to investigate social validity of the study. The results of the study, which was carried out using a multiple-baseline design across behaviors from a single-subject research design, show that the simultaneous prompting method is effective in teaching the skills of using social environments at school to an inclusive student diagnosed with intellectual disability. Analysis of social validity data indicated that the academicians and teacher candidates had positive beliefs toward the intervention. 

Keywords