Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Sınıfta Kesirleri Öğretirken Oluşturmayı Hedefledikleri Sosyomatematik Normlarının Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2023-37
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 16:23:43.0
Language : İngilizce
Konu : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Number of pages: 1-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

In this study, the socio-mathematical norms that the mathematics teachers aim to form for all students in the classroom microculture were revealed. It was a case study and three mathematics teachers' classes were observed. Data were analyzed using content analysis. As a result of the analysis, it was noteworthy that teachers formed both sociomathematical norms and candidate norms within the classroom microculture. The norms were “producing and suggesting different solutions in the mathematical meaning, accepting mathematical explanation without justification,  demonstrating simple, easy and effective solutions, reaching a compromise by discussing and discussing mathematical reasoning in class with necessary inquiries, providing acceptable mathematical explanations and reasons, re-explaining and analyzing a student's solution, showing different solutions”.  In light of the findings, it can be said that teachers' evaluation and shaping of discussion environments very well contributed to forming norms.

Keywords

Abstract

Bu çalışmada matematik öğretmenlerinin sınıf mikro kültüründe öğrenciler için oluşturmayı hedeflediği sosyo-matematiksel normlar ortaya çıkarılmıştır. Durum çalışması niteliğindeki bu çalışmada üç matematik öğretmeninin sınıfı gözlemlenmiştir. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda öğretmenlerin hem sosyomatematiksel normları hem de aday normlarını sınıf mikro kültürü içerisinde oluşturdukları dikkat çekmiştir. Normlar; “matematiksel anlamda farklı çözümler üretme ve önerme, matematiksel açıklamayı gerekçesiz kabul etme, basit, kolay ve etkili çözümler ortaya koyma, sınıfta matematiksel akıl yürütmeyi gerekli sorgulamalarla tartışma ve tartışarak uzlaşmaya varma, kabul edilebilir matematiksel açıklamalar ve nedenler sunma, bir öğrencinin çözümünü yeniden açıklama ve analiz etme, farklı çözümler gösterme” şeklindedir. Bulgular ışığında öğretmenlerin tartışma ortamlarını değerlendirmelerinin ve şekillendirmelerinin normların oluşmasına oldukça katkı sağladığı söylenebilir.

Keywords